パーカー鋲 #2x4.8 SUS
パーカー鋲 #2x4.8 SUS

パーカー鋲 #2x4.8 SUS パーカー鋲 #2x4.8 SUS

  • Mã danh mục ピン
  • Mã nhóm abc
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
PARKT0002408
パーカー鋲 #2x4.8 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051