Tán vành
Tán vành

Tán vành フランジナット S付

  • Mã danh mục ナット
  • Mã nhóm ナット
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
FNST0003000
Tán vành S inox M3
フランジナット(S付)輸入 M3 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 826 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 826 VNĐ
1 hộp: 4000
1 bịch: 50
1400
FNSF2603000
Tán vành S mạ Cr3 M3
フランジナット(S付) M3 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 401 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 401 VNĐ
1 hộp: 1500
1 bịch: 50
4000
FNSF0103000
Tán vành mạ Cr6 M3
フランジナット S付  M3 クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 345 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 345 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
FNST0004000
Tán vành S inox M4
フランジナット(S付)輸入 M4 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 958 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 958 VNĐ
1 hộp: 2500
1 bịch: 50
2400
FNSF2604000
Tán vành mạ Cr3 M4
フランジナット(S付) M4 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 708 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 708 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
13857
FNST0005000
Tán vành S inox M5
フランジナット(S付)輸入 M5 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,152 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,152 VNĐ
1 hộp: 1500
1 bịch: 50
5900
FNSF2605000
Tán vành mạ Cr3 M5
フランジナット(S付) M5 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 821 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 821 VNĐ
1 hộp: 500
1 bịch: 50
7000
FNST0006000
Tán vành S inox M6
フランジナット(S付)輸入 M6 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,581 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,581 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
800
FNSF2606000
Tán vành mạ Cr3 M6
フランジナット(S付) M6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 831 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 831 VNĐ
1 hộp: 500
1 bịch: 50
38180
FNF0260013
個/本
Giá hộp/小箱単価: 666 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 666 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
FNST0008000
Tán vành S inox M8
フランジナット(S付)輸入 M8 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 2,558 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 2,558 VNĐ
1 hộp: 500
1 bịch: 20
3000
FNSF2608000
Tán vành mạ Cr3 M8
フランジナット(S付) M8 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,468 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,468 VNĐ
1 hộp: 250
1 bịch: 50
36000
FNSF1108000
Tán vành mạ kẽm M8
フランジナット S付 M8 ドブ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 2,058 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 2,058 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
5234
FNSF2612000
Tán vành mạ Cr3 M12
フランジナット(S付) M12 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051