Bu lông hệ inch
Bu lông hệ inch

Bu lông hệ inch UNC

  • Mã danh mục ソケット。バルブ
  • Mã nhóm abc
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
NCBS02508112
Bu lông hệ inch mạ Cr3 trắng xanh UNC 5/8x1-1/2 G5
UNC 5/8x1-1/2 G5 ユニクロ
個/本 0
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
209
NCBS020102114
Bu lông hệ inch mạ Cr3 trắng xanh UNC 1/2x1-1/4(31.75) G5
UNC 1/2x1-1/4(31.75) G5 ユニクロ
個/本 0
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051