Bu lông khoan đầu lục giác
Bu lông khoan đầu lục giác

Bu lông khoan đầu lục giác 六角コーチボルト

  • Mã danh mục ボルト
  • Mã nhóm 六角ボルト
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
KOBF0009050
Bu lông khoan đầu lục giác mạ Cr3 M9x50
六角コーチボルト M9x50 三価ホワイト
個/本
Giá hộp/小箱単価: 6,112 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 6,112 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 10
1900
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051