Bu lông lục giác12.9
Bu lông lục giác12.9

Bu lông lục giác12.9 六角ボルト(12.9)

  • Mã danh mục ボルト
  • Mã nhóm 六角ボルト
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
B12M0014095
Bu lông lục giác bán ren 12.9 M14x95
六角ボルト (半) (12.9) M14x95 生地
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170