Bu lông rắn CB-W1045
Bu lông rắn CB-W1045

Bu lông rắn CB-W1045 ウェルドコブラ CB-W1045

  • Mã danh mục 特別品 
  • Mã nhóm 特殊品
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
NAJPFCB01045
Bu lông rắn CB-W1045
ウェルドコブラ CB-W1045
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp: 100
1 bịch: 20
2400
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051