Bu lông sơn xanh
Bu lông sơn xanh

Bu lông sơn xanh (-)絶縁ボルト (全) 輸入 グリーン

  • Mã danh mục ボルト
  • Mã nhóm 六角ボルト
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
ZMB3806012
Bu lông sơn xanh M6x12
(-)絶縁ボルト (全) 輸入 M6x12 グリーン
個/本 0
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 10
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051