Bu lông vành Cr3 10.9
Bu lông vành Cr3 10.9

Bu lông vành Cr3 10.9 フランジボルト1種 10.9

  • Mã danh mục ボルト
  • Mã nhóm フランジボルト
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
FBMF2606020
Bu long vanh Cr3 10.9 M6x20
フランジボルト1種 10.9 M6x20 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,666 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,666 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 10
0
FBMF2608030
Bu lông liền lông đền 10.9 loại 1 mạ Cr3 M8x30
フランジボルト1種 10.9 M8x30 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 7,911 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 7,911 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 10
0
FBMF2610025
Bu lông liền lông đền 10.9 loại 1 mạ Cr3 M10x25
フランジボルト1種 10.9 M10x25 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 12,135 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 12,135 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 10
0
FBMF2610020
Bu lông liền lông đền 10.9 loại 1 mạ Cr3 M10x20
フランジボルト1種 10.9 M10x20 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 12,112 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 12,112 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 10
125
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051