Chính sách giải quyết khiếu nại/苦情解決方針

TAHARA luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử www.tahara.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, TAHARA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của TAHARA.vn.

田原ベトナムは、eコマースプラットフォームwww.tahara.vn.での取引に関連する顧客からの苦情を受け取り、処理する責任を常に負っています。 TAHARA.vnのサービスの品質における顧客の関係と信頼を維持するために、田原ベトナムは苦情や紛争が発生した場合、当事者間の交渉と和解のためのソリューションを促進します。

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau: (申し立てプロセスは次の手順に従います。)

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của Nhà Bán Hàng mua trên website điện tử www.tahara.vn thực hiện qua:

ステップ1www.tahara.vnサイトで販売者が購入した商品やサービスについて、次のような苦情があります。

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: h.chu@.tahara.vn (電子メールアドレスh.chu@.tahara.vn に電子メールを送信します。)
  • Gọi điện đến Hotline 0251.368.6994 (ホットライン0251.368.6994に電話します。)
  • Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: (バイヤーは次の場所に苦情を提出します。)

TAHARA VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường số 05, Khu công nghiệp An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

住所:ドンナイ省、ロンタイン郡、アンフォック工業団地、05番道路。)

Bước 2:

Bộ phận TAHARA sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, TAHARA sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

(ステップ2TAHARA部門は苦情と連絡を受け取り、お客様のリクエストをできるだけ早く、リクエストを受け取った日から5営業日以内に明確にします。インシデントの性質と範囲に応じて、TAHARAはお客様が苦情や紛争を解決するのを支援するために特定の措置を講じます。)

Bước 3:

TAHARA có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

ステップ3田原ベトナムは、取引と製品に関連する情報と証拠を提供し、検証、ケースの明確化、適切な措置を講じるようにお客様に依頼できます。)

TAHARA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

田原ベトナムは、顧客(消費者)の利益を保護するための法律の規定を尊重し、厳密に遵守します。すべての詐欺行為、ビジネスにおける詐欺は非難され、法律の前に全責任を負わなければなりません。)

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

(ウェブサイトまたはこれらの利用規約での取引に起因または関連する紛争、苦情または紛争は、交渉、調停、仲裁、および/または裁判所によって解決されます。消費者保護に関する法律2010によると、消費者と組織、および商品とサービスを取引する個人の間の紛争解決に関する第4章。)

 

 

 

 

 

 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051