Chốt Pin
Chốt Pin

Chốt Pin リンチピン

  • Mã danh mục ピン
  • Mã nhóm ピン
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
LOCKPF261055
Chốt Pin mạ Cr3 ∅10x55
リンチピン  M10x55 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 40,384 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 40,384 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
20
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170