Đai ốc đẩy phẳng FSPN-5
Đai ốc đẩy phẳng FSPN-5

Đai ốc đẩy phẳng FSPN-5 オチアイ フラットプッシュ ナット FSPN-5

  • Mã danh mục ナット
  • Mã nhóm ナット
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
FPNT0005000
Đai ốc đẩy phẳng FSPN-5
オチアイ フラットプッシュ ナット FSPN-5
個/本
Giá hộp/小箱単価: 647 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 647 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
1000
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051