Lông đền phẳng
Lông đền phẳng

Lông đền phẳng 平ワッシャー 特寸

  • Mã danh mục ワッシャー
  • Mã nhóm 平ワッシャ
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
PWF26031201
Lông đền phẳng mạ Cr3 M3x12x1.0
平ワッシャー 特寸 M3x12x1.0 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 425 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 425 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
4100
PWT00451410
Lông đền phẳng Φ4.5x14x1.0T SUS
平ワッシャー 特寸 Φ4.5x14x1.0T SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
0
PWF26041016
Lông đền phẳng mạ Cr3 M4.5x10x1.6
平ワッシャー 特寸 M4.5x10x1.6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 453 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 453 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
1570
PWF02551516
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M5x15x1.6
平ワッシャー 特寸 M5x15x1.6 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
0
PWF26551512V
Lông đền phẳng mạ Cr6 M5x15x1.2
平ワッシャー 特寸 M5x15x1.2 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
PWF02551312
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M5x12x1.2
平ワッシャー 特寸 M5x13x1.2 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
PWF26051216
Lông đền phẳng mạ Cr3 M5.5x12x1.6
平ワッシャー 特寸 M5.5x12x1.6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 576 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 576 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
980
PWF02063023
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh Mx30x2.3
平ワッシャー 特寸 M6x30x2.3 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
1800
PWF02062523
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M6x25x2.3
平ワッシャー 特寸 M6x25x2.3 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,916 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,916 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
4400
PWF02061010
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M6x10x1.0
平ワッシャー 特寸 M6x10x1.0 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
27000
PWF02081816
Lông đền phẳng mạ Cr6 trắng xanh M8x18x1.6
平ワッシャー 特寸 M8x18x1.6 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 100
29500
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051