Nút ren
Nút ren

Nút ren ネジ込プラグ

  • Mã danh mục ソケット。バルブ
  • Mã nhóm 特殊品
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
99JISPLGF0015A
Nut ren 1/2 15A
ねじ込みプラグ 1/2白 15A 生地
個/本
Giá hộp/小箱単価: 67,859 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 67,859 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051