Tán gắn lông đền vênh
Tán gắn lông đền vênh

Tán gắn lông đền vênh スプリングナット

  • Mã danh mục ナット
  • Mã nhóm ナット
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
SWNF2604000
Tán gắn lông đền vênh mạ Cr3 M4
スプリングナット M4 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,062 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,062 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
2000
SWNF2605000
Tán gắn lông đền vênh mạ Cr3 M5
スプリングナット M5 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,180 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,180 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
1200
SWNF2606000
Tán gắn lông đền vênh mạ Cr3 M6
スプリングナット M6 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 1,364 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 1,364 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
600
SWNF2608000
Tán gắn lông đền vênh mạ Cr3 M8
スプリングナット M8 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 2,492 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 2,492 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
300
SWNF2610000
Tán gắn lông đền vênh mạ Cr3 M10
スプリングナット M10 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 4,904 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 4,904 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
150
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051