Tán lục giác 8.8
Tán lục giác 8.8

Tán lục giác 8.8 S45C(H)六角ナット1種

  • Mã danh mục ナット
  • Mã nhóm ナット
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
NT1S0210000
Tán lục giác 8.8 mạ Cr6 trắng xanh M10
S45C(H)六角ナット1種 M10 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
8
NT1S0212000
Tán lục giác 8.8 mạ Cr6 trắng xanh M12
S45C(H)六角ナット1種 M12ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
261
NT1S0216000
Tán lục giác 8.8 mạ Cr6 trắng xanh M16
S45C(H)六角ナット1種 M16 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
14
NT1S0220000
Tán lục giác 8.8 mạ Cr6 trắng xanh M20
S45C(H)六角ナット1種 M20 ユニクロ
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
0
NT1S2624000
Tán lục giác 8.8 mạ Cr3 M24
S45C(H)六角ナット1種 M24 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 20
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051