Triết lý quản lý/永年の伝統と実績に支えられ

“Tôn trọng với mọi người, phục vụ khách hàng tốt nhất, mọi nhân viên trong công ty đều trung thực, nhiệt tình và tận tâm”

「すべての人を尊重し、お客様に最高のサービスを提供します。 すべての従業員は正直で、熱心で、親切です。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170