Vít gỗ đầu bằng
Vít gỗ đầu bằng

Vít gỗ đầu bằng (+)サラモクネジ

  • Mã danh mục イモネジ
  • Mã nhóm モクネジ
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
WFF26308032
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.8x32
(+)サラモクネジ M3.8x32 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp: 800
1 bịch: 50
1000
WFF26308025
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.8x25
(+)サラモクネジ M3.8x25 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 746 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 746 VNĐ
1 hộp: 800
1 bịch: 50
800
WFF26308022
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.8x22
(+)サラモクネジ M3.8x22 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 623 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 623 VNĐ
1 hộp: 900
1 bịch: 50
900
WFF26308020
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.8x20
(+)サラモクネジ M3.8x20 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 557 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 557 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
1000
WFF26308016
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.8x16
(+)サラモクネジ M3.8x16 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 552 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 552 VNĐ
1 hộp: 1400
1 bịch: 50
1400
WFF26308013
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.8x13
(+)サラモクネジ M3.8x13 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 609 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 609 VNĐ
1 hộp: 1800
1 bịch: 50
1800
WFF26305025
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.5x25
(+)サラモクネジ M3.5x25 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 562 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 562 VNĐ
1 hộp: 900
1 bịch: 50
900
WFF26305022
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.5x22
(+)サラモクネジ M3.5x22 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 496 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 496 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
1000
WFF26305020
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.5x20
(+)サラモクネジ M3.5x20 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 496 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 496 VNĐ
1 hộp: 1200
1 bịch: 50
1200
WFF26305016
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.5x16
(+)サラモクネジ M3.5x16 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 491 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 491 VNĐ
1 hộp: 1600
1 bịch: 50
1600
WFF26305013
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.5x13
(+)サラモクネジ M3.5x13 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 486 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 486 VNĐ
1 hộp: 1800
1 bịch: 50
1800
WFF26301025
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.1x25
(+)サラモクネジ M3.1x25 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 548 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 548 VNĐ
1 hộp: 1000
1 bịch: 50
1000
WFF26301022
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.1x22
(+)サラモクネジ M3.1x22 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 430 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 430 VNĐ
1 hộp: 1400
1 bịch: 50
1400
WFF26301020
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.1x20
(+)サラモクネジ M3.1x20 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 430 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 430 VNĐ
1 hộp: 1600
1 bịch: 50
1600
WFF26301016
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.1x16
(+)サラモクネジ M3.1x16 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 368 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 368 VNĐ
1 hộp: 2000
1 bịch: 50
2000
WFF26301013
Vít gỗ bằng mạ Cr3 M3.1x13
(+)サラモクネジ M3.1x13 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 481 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 481 VNĐ
1 hộp: 2500
1 bịch: 50
5000
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051