Vít núm trắng N-2
Vít núm trắng N-2

Vít núm trắng N-2 ユリやネジN-2 

  • Mã danh mục 特別品 
  • Mã nhóm 小ねじ
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
Y2WF2605012
Vít núm trắng N-2 mạ Cr3 M5x12
ユリやネジN-2  M5x12 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp: 500
1 bịch: 50
500
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170