Vít đầu dù sơn đen bóng mờ
Vít đầu dù sơn đen bóng mờ

Vít đầu dù sơn đen bóng mờ トラスビス (+) 艶消BK塗装

  • Mã danh mục 小ねじ
  • Mã nhóm 小ねじ
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
99600MTT0308BK
Vít đầu dù sơn đen bóng mờ 3x8
トラスビス (+) M3x8 艶消BK塗装 SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 50
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051