Bu lông nối ren (Stud)
Bu lông nối ren (Stud)

Bu lông nối ren (Stud) B7スタッドセット

  • Mã danh mục 特別品 
  • Mã nhóm abc
Share:
Hotline
  •   Vietnamese:      0251.368.6994
  •   Japanese:     (+84) 93 111 6051
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
ZUNS723120700
Bu lông nối ren (Stud) M12x70
B9スタッドセット M12x70
Bộ 0
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp: 100
1 bịch: 20
0
ZUNS723160900
Bu lông nối ren (Stud) M16x90
B7スタッドセット M16x90
Bộ 0
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp: 100
1 bịch: 20
0
ZUNS723160650
Bu lông nối ren (Stud) M16x65
B7スタッドセット M16x65
Bộ 0
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp: 100
1 bịch: 20
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: (+84) 93 111 6051