Nút bịt ren ngoài
Nút bịt ren ngoài

Nút bịt ren ngoài 四角頭プラグ

  • Mã danh mục ソケット。バルブ
  • Mã nhóm プラグ
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
SP400030800
Nút bịt ren ngoài 3/8
四角頭プラグ 3/8 PT 生地
個/本
Giá hộp/小箱単価: 12,178 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 12,178 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SHPT0030800
Nút bịt ren ngoài inox 3/8R
四角頭プラグ 3/8R SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 39,738 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 39,738 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SHPT0010800
Nút bịt ren ngoài inox 1/8R
四角頭プラグ 1/8R SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 14,844 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 14,844 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SHPT0010400
Nút bịt ren ngoài SUS 1/4RC
四角頭プラグ 1/4RC SUS
個/本
Giá hộp/小箱単価: 25,280 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 25,280 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
SHP02610400
Nút bịt ren ngoài mạ Cr3 1/4R
四角頭プラグ 1/4R 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 5,942 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 5,942 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170