Vú mỡ mạ
Vú mỡ mạ

Vú mỡ mạ グリスニップル

  • Mã danh mục ソケット。バルブ
  • Mã nhóm 特殊品
Share:
Mã hàng
品名コード
Tên hàng
品名
ĐVT
単位
Trọng lượng
単重
Giá
単価
Số lượng
数量
Số tồn
在庫数
Đặt hàng/ 注文
99600GNAF26108
Vú mỡ mạ Cr3 1/8"
グリスニップル 1/8" 三価クロメート
個/本
Giá hộp/小箱単価: 0 VNĐ
Giá bịch/バラ単価: 0 VNĐ
1 hộp:
1 bịch: 5
0
 
Hotline
Liên hệ tư vấn VN: 0251.368.6994
                        JP: 079 845 7170